Productlabel CAIROX

CAIROX Centre biedt de markt een compleet pakket aan luchttechnische producten en systemen. Deze zijn toepasbaar in uiteenlopende projecten, waaronder kantoren, ziekenhuizen, scholen, industrie, sportaccommodaties en woningbouw. 

Door de woorden Care, AIR en OXygen te combineren, ontstaat CAIROX: de naam van ons eigen productlabel met een bewezen staat van dienst. CAIROX Centre richt zich op het verbeteren van de kwaliteit, de verspreiding en beweging van lucht: 


Luchtverbetering
Het huidige sociaal, ecologisch en economisch klimaat is continu onderhevig aan veranderingen. Om aan alle eisen te blijven voldoen, besteed CAIROX Centre veel aandacht aan het actueel houden van het leverprogramma. We streven ontwikkeling en verbetering op alle vlakken na en hiertoe is de inzet van onze eigen productiefaciliteiten en onze wereldwijde outsourcing van essentieel belang.

Alle CAIROX producten voor zowel koeling, verwarming als ventilatie dragen bij aan de realisatie van optimale binnenklimaatomstandigheden. Onze ventilatoren, luchtbehandelingsoplossingen en systemen voldoen vanzelfsprekend aan de gangbare, Europese richtlijnen. 

 
Luchtverspreiding
Binnen de klimaatinstallatie neemt het kanalensysteem een belangrijk positie in om de kwaliteit en druk van de te transporteren lucht te borgen. Producten en systemen van CAIROX Centre dragen positief bij aan de luchtdichtheid, drukval en geluidsdemping, hetgeen resulteert in een optimale regeling van de te verspreiden lucht. Eisen gesteld aan de brandwerendheid van het kanalensysteem worden daarbij uiteraard zorgvuldig in acht genomen.

 
Luchtbeweging
Door onze roosters en kleppen in een luchtbehandelingsinstallatie toe te passen wordt een optimaal comfort in de bezette zone gegarandeerd. Onze assortiment combineert de gewenste esthetische eisen met de geldende Europese richtlijnen ten aanzien van luchtkwaliteit binnenshuis.